DX bataryalı klima santrali nedir?

DX Bataryalı Klima santrali klima santrali bir çeşidi olarak tanımlanabilir. Burada geleneksel klima santralinden farkı iklimlendirilecek olan havanın ısıtma soğutma işleminin kazan ve chillerden gelen sıcak soğuk su yerine klima dış ünitesinden gelen soğutucu akışkan gaz ile yapılmasıdır. Klima dış ünitesinden gelen soğutucu akışkan klima santrali içindeki bataryadan geçerken havanın ısıtılması veya soğutulmasını sağlar.

Dx Bataryalı Klima Santrali Kullanım Alanları

DX Bataryalı klima santrali genellikle fazla hava debisi ihtiyacı olan veya buna benzer şekilde fazla temiz hava gereksinimi olan alanlarda ihtiyaç olduğu gibi hijyenik filtrelerin veya özel iklimlendirme havalandırma koşullarının gerekli olduğu mekanlarda tercih edilmektedir. Split ve VRF klima sistemlerinin özel filtreleme ihtiyaçlarını ve hava debisini karşılayamadığı durumlarda kullanılan dx bataryalı klima santrali günümüzde Endüstriyel tesislerde, Üretim alanlarında, Spor salonları, Balo ve Konferans Salonları, Hastanelerde, Ameliyathanelerde, Restoranlarda ve Endüstriyel Mutfaklarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

DX Bataryalı Klima Santrali Avantajları

Dx bataryalı klima santrallerinin geleneksel sisitemlere göre getirdiği bir çok avantajlar vardır. Bun avantajlar şu şekilde sıralanabilir:

 • İhtiyaç olan havanı soğutulmaya ihtiyacı olduğu gibi ısıtmaya da ihtiyacı vardır. Geleneksel sistemlerde ısıtma için kazan soğutma için chiller vb. ürünler kullanılmakta fakat VRF dış ünite ile birlikte DX santral olarak projenizi çözümlediğinizde ısıtma ve soğutmayı aynı ürün ile yapılabilmektedir.
 • DX Bataryalı klima santralleri ihtiyaca uygun olacak şekilde bir çok kapasite seçeneğinde çözüm sunabilmektedir. 14 kw dan 220 kw a kadar tek bir santralde kapasite seçeneği bulunmaktadır. Daha büyük kapasite ihtiyaçlarına da cevap verebilmektedir. Fakat otomasyon ile çok iyi bir şekilde desteklenmelidirler. Aynı şekilde daha küçük kapasitelerde de kullanılabilmektedir fakat genelde küçük kapasiteler klima ile çözümlenmektedir.
 • Doğal gaz veya yakıt sistemi kullanılan kazanlara nazaran kurulumu daha kolay olup işletme maliyetleri daha düşüktür. Hızlıca devreye alınabilir.
 • Serpantinlerinde su olmamasından dolayı kışın hava sıcaklığı donma sıcaklığına ulaştığından donması gibi biri sorun yoktur.
 • Sistemin ısıtma ve soğutması için tek bir ürün kullanıldığı için servis işlemleri için tek bir firmadan çözüm sağlanması ve sektörde servis firması seçeneğinin yeterli olmasından dolayı bakım ve servis hizmetleri geleneksel sistemlere göre daha düşüktür.
 • VRF sistemlerinin COP ve EER değerleri daha yüksek olmasından dolayı Dx Bataryalı klima santralleri geleneksel santrallere göre daha verimlidir.
 • Otomasyona ihtiyaç duymadan da kullanılabilmektedir.


DX Sistemin Dezavantajları

Sistemin avantajlarının yanında bazı dezavantajları da vardır. Bunlar:

 • Çok büyük kapasitelerde ihtiyaç duyulan kapasite için yetersiz kalabiliyor veya çok fazla otomasyon sistemi gerekli olabiliyor.
 • Otomasyon gerektirmeden kullanılabiliyor olsa da bu durum kullanıcı için sorun olabiliyor. Bununla birlikte Otomasyon gerektiği durumlarda sistemin çözümlenmesi pahalı olabiliyor. *
 • Dış ortam sıcaklığı 45 C veya üstüne çıktığında dış ünite kapasitesi düşmektedir. Fakat bu durum geleneksel sistemlerde de sorun oluşturmaktadır.
 • Isıtma konumunda çalışırken VRF dış ünitelerin kapasitesi ve performansı dış ortam koşullarından etkilenmektedir ve 5 C den sonra dış ünitelerde aralıklarla ısıtma işlemini kısa bir süre durduran Defrost işlemi yapılması gerekmektedir. Fakat bu durum ek elektrikli ısıtıcılar ile iyileştirilebilir. Burada sistemden Defrost a girdiği bilgisi alınmalı ve ona göre bir otomasyon mutlaka konulmalıdır. **
 • * DX Master ile DX Bataryalı klima santrali otomasyonu hem basit olarak hem de ihityaca yönelik birçok kontrolü sağalayabilen bir haberleşme sağlayabilir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
 • ** DX Master ile dış ünite on off kuru kontak ile basitçe kontrol edilebildiği gibi arıza ve defrost durumunun bilgisi de sistemlere aktarılabilir.

Isı Geri Kazanım Bölümü

Rotorlarda dönme etkisi ile egzost edilen havanın bir kısmının taze havaya karışma olasılığı bulunmaktadır. TKS Modüler Klima Santralleri bu karışımı azaltmak için standart olarak süpürme bölmesi ile birlikte sağlanmaktadır. Süpürme bölmesi dönüş esnasında taze havaya karışacak dönüş havasının, dönüş kanalına aktarılmasını sağlar. Aynı zamanda rotor yüzeyinin sürekli olarak temiz kalmasını sağlayan bu uygulama ile servis periyodu uzatılmıştır.